Fysioterapi hold

Vi tilbyder et meget stort udvalg af hold indenfor fyioterapien. Undervisningen varetages af klinikkens fysioterapeuter og foregår på små lukkede hold. – For alle holdene gælder det, at der i høj grad tages individuelle hensyn, således at alle kan være med.

Behandlerlogo til web

Herunder kan du se en holdoversigt og en kort beskrivelse af de enkelte hold.

Holdoversigt: 

 

Træningen vil forbedre eller vedligeholde din balance ved hjælp af specifikke øvelser. Der bruges forskellige redskaber, såsom elastikker, bolde og udfordrende underlag.

Træningen foregår i Frederiksværk Svømmehal i deres varmt vands bassin. Bassinet er ca. 34 grader varmt. Der bliver lagt vægt på gangtræning, koordinationsøvelser, bevægelighedstræning og styrketræning for hele kroppen og konditionstræning.Der afsluttes med udstrækning og afslapning af hele kroppen.

Formålet med holdet er, at du opnår en bedre bevægelighed i fødder og ankler samt får en bedre muskelstyrke og balance.

I Fys-Pilates fokuseres der først og fremmest på muskulaturen omkring rygsøjlen. Øvelserne udføres i et roligt tempo kombineret med en optimal og naturlig vejrtrækning. Der arbejdes med at styrke de svage muskler og udspænde de stramme. Du får trænet hele kroppen samt balancen, koordinationen og koncentrationen.

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter

Hos FysioDanmark Hillerød tilbyder vi GL:AD® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GL:AD® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Træning for personer med slid i knæ og hofte.

GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark) er oprindeligt et svensk projekt. Her har man givet patienter med slidgigt (også kaldet artrose) i knæene træning frem for operation/nye knæled. Projektet havde en overvældende god effekt, og mange operationer blev undgået, og derfor er projektet nu startet op i Danmark.

Hold for personer med artrose (slidgigt) i knæ og hofte.

GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark) er oprindeligt et svensk projekt. Hvor man forsøgte træning frem for operation til patienter med slidgigt (artrose) i knæ og hofte. Projektet havde en overvældende god effekt og mange operationer blev undgået via denne målrettede træning.

Formålet med holdet er, at genvinde normalt funktionsniveau. Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen. Herefter starter man til holdtræning og efter ca. 6 uger re-testes du med de samme test, som før start på holdtræningen. Der vil herefter blive lavet en ny plan og målsætning.

Formålet med holdet er, at opnå sunde, stærke og velfungerende skuldre og rygge, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten. Du bliver undersøgt og testet grundigt. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Formålet med holdet er, at opnå en sund, stærk og velfungerende ryg, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Målet med træningen er at bevare eller øge bevægeligheden i kroppen, forbedre balancen siddende og stående, forbedre gangfunktionen, øge muskelstyrken i kroppen og give velvære og socialt samvær med andre ligestillede.

Formålet med holdet er, at opnå en sund, stærk og velfungerende ryg, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Dette er et rygskole-forløb løbende over ti uger med træning to gange ugentligt.

Træningen består hovedsageligt af balance og koordinations-træning af hele kroppen. Træningen foregår fælles, men er tilpasset den enkelte. Holdet er socialt ogsjovt.

Holdet er for dig, som er ny opereret skulder patient og som gerne vil i gang med træning.

Der vil blive lagt individuelle træningsprogrammer, som progredieres løbende. Styrketræningsprogrammet kan være kombineret med stabilitets øvelser og eventuelt bevægeligheds øvelser, funktioneltræning – herunder cirkeltræning, styrketræning samt makkerøvelser alt efter den enkeltes behov.

Formålet med holdet er for nogles vedkommende at komme i gang med træning, for andre at starte op efter en skade.

Holdet træner i træningssalen og bruger maskiner, frie vægte og kabeltræk. Der vil blive udarbejdet et individuelt træningsprogram med fokus på dit problemområde(r).

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test.

Læs mere om fysioterapi


Telefon
Email
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød