Fysioterapi hold

Vi tilbyder et meget stort udvalg af hold indenfor fyioterapien. Undervisningen varetages af klinikkens fysioterapeuter og foregår på små lukkede hold. – For alle holdene gælder det, at der i høj grad tages individuelle hensyn, således at alle kan være med.

Herunder kan du se en holdoversigt og en kort beskrivelse af de enkelte hold.

Holdoversigt: 

 

Træningen vil forbedre eller vedligeholde din balance ved hjælp af specifikke øvelser. Der bruges forskellige redskaber, såsom elastikker, bolde og udfordrende underlag.

Træningen foregår i Frederiksværk Svømmehal i deres varmt vands bassin. Bassinet er ca. 34 grader varmt. Der bliver lagt vægt på gangtræning, koordinationsøvelser, bevægelighedstræning og styrketræning for hele kroppen og konditionstræning.Der afsluttes med udstrækning og afslapning af hele kroppen.

Formålet med holdet er, at du opnår en bedre bevægelighed i fødder og ankler samt får en bedre muskelstyrke og balance.

I Fys-Pilates fokuseres der først og fremmest på muskulaturen omkring rygsøjlen. Øvelserne udføres i et roligt tempo kombineret med en optimal og naturlig vejrtrækning. Der arbejdes med at styrke de svage muskler og udspænde de stramme. Du får trænet hele kroppen samt balancen, koordinationen og koncentrationen.

Glad ryg logo

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter

Hos FysioDanmark Hillerød tilbyder vi GL:AD® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GL:AD® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Du har muligvis hørt om GLA:D® for hofte og knæ, som består af et uddannelses- og træningsforløb for patienter med hofte- eller knæsmerter. GLA:D® Ryg er opbygget på samme måde for mennesker med rygsmerter. GLA:D® Ryg foregår på små hold på klinikken og består i:

 • Et eller to indledende besøg hvor vi fastlægger dit startniveau for træning og drøfter dine mål
 • Teoretisk undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre
 • 16 gange vejledt træning over 8 uger
 • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan
 • Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig i et register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling

GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, træning og øvelser.

Til træningen skal du have tøj på, du kan bevæge dig i, men du behøver ikke have specielt idrætstøj eller sko. Du kan have indendørs sko med eller træne i bare tæer.

Pris: Der betales for individuel behandling og holdtræning svarende til Sygesikringens takster for fysioterapi.

Tilmelding: Kontakt FysioDanmark Hillerød og book allerede nu en tid til startundersøgelse.

Vi glæder os til at se dig.

Hold:
Tirsdag kl. 10.00 - 10.55
Tirsdag kl. 18.15 - 19.10
Onsdag kl. 16.00 - 16.55
Torsdag kl. 08.00 - 08.55
Lørdag kl. 10.30 - 11.25 

GLA:D Ryg fysioterapeuter: 

Dorte Hjorth Helmers, fysioterapeut - certificeret i GLA:D® Ryg -

Lea Bragh, fysioterapeut – certificeret i GLA:D® Ryg og GLA:D® Hofte/knæ -

Pernille Riisager-Pedersen, fysioterapeut - certificeret i GLA:D® Ryg - p 

fysiodanmark glad

Træning for personer med slid i knæ og hofte.

GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark) er oprindeligt et svensk projekt. Her har man givet patienter med slidgigt (også kaldet artrose) i knæene træning frem for operation/nye knæled. Projektet havde en overvældende god effekt, og mange operationer blev undgået, og derfor er projektet nu startet op i Danmark. TV-Avisen bragte d. 19. august 2013 en udsendelse om projektet, klik her for at se klippet.

Ud fra disse meget positive erfaringer starter FDHI GLA:D-træning op, og det henvender sig til personer med begyndende eller udviklet artrose. Forløbet strækker sig over 12 uger. Efter at have gennemgået et indledende interview, test og undervisning gennemfører du 2 gange om ugen træning, som er specielt designet til personer med artrose. Efter de 12 uger bliver hver deltager testet igen for at sikre, at forløbet har haft den ønskede effekt.

Krav for deltagelse i projektet
Du behøver ikke at vide, at du har slidgigt for at deltage på et GLA:D hold. Det første væsentlige kriterie er, at du har smerter, som relaterer sig til enten knæ- eller hofteled. Formålet med træningen er at styrke muskulaturen omkring hofte og knæ, gøre leddene stabile, forbedre bruskforholdet og ikke mindst på sigt at reducere smerter.

Forløbet 

 • GLA:D forløbet består dels af en individuel første undersøgelse og dels af holdtræning og undervisning.
 • 2 sessioner med aftenundervisning (halvanden time pr. gang).
 • 2 gange en 30 min. med individuel undersøgelse, test og spørgeskema sammen med en fysioterapeut.
 • 12 ugers holdtræning, hvor du træner i en time 2 gange i løbet af ugen.
 • Test og spørgeskema ved fysioterapeuten efter 3 måneder.
 • Spørgeskema som opfølgning på forløbet bliver sendt til dig efter et år.
 • Træning bliver en vigtig og vedvarende del af dit liv fremover for at bevare det gode resultat.

Tidspunkt
Mandag kl. 16.00-16.55
Tirsdag kl. 15.00-15.55
Onsdag kl. 11.30-12.25
Torsdag kl. 15.45-16.40
Fredag kl. 8.30-9.25

Opstart
Der er løbende opstart på holdet.

Antal deltagere
Lukket hold med max. 20 personer.

Pris med lægehenvisning
Indledende interview: 268,74 kr.
Test og undervisning: 170,87 kr.
Holdtræning: 1.367,04 kr. til 2.734,08 kr. (12 til 24 gange af 113,92 kr.)
3 måneders opfølgning: 170,87 kr.

Der gives desuden tilskud fra Sygeforsikring danmark.

MERE INFORMATION

GLA:D varetages af FDHI´s certificerede GLA:D instruktører, fysioterapeuterne Mie Heering, Sandra Simonsen og Lea Bragh Andersen.

Vi kan kontaktes via mail
Sandra Simonsen: , Mie Heering  og Lean Bragh Andersen eller du kan tilmelde dig i receptionen eller via telefon 48268013.

Se desuden projektets nationale hjemmeside her www.glaid.dk

 

Hold for personer med artrose (slidgigt) i knæ og hofte.

Formålet med træning på et hjertehold er, at forbedre dit funktionsniveau, fjerne/mindske aktivitetsrelaterede symptomer, minimere graden af invaliditet samt at gøre det muligt for dig at vende tilbage til et personligt tilfredsstillende liv.

Formålet med holdet er, at genvinde normalt funktionsniveau. Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen. Herefter starter man til holdtræning og efter ca. 6 uger re-testes du med de samme test, som før start på holdtræningen. Der vil herefter blive lavet en ny plan og målsætning.

Formålet med holdet er, at opnå sunde, stærke og velfungerende skuldre og rygge, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten. Du bliver undersøgt og testet grundigt. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Formålet med holdet er, at opnå en sund, stærk og velfungerende ryg, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Målet med træningen er at bevare eller øge bevægeligheden i kroppen, forbedre balancen siddende og stående, forbedre gangfunktionen, øge muskelstyrken i kroppen og give velvære og socialt samvær med andre ligestillede.

Formålet med holdet er, at opnå en sund, stærk og velfungerende ryg, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Dette er et rygskole-forløb løbende over ti uger med træning to gange ugentligt.

Træningen består hovedsageligt af balance og koordinations-træning af hele kroppen. Træningen foregår fælles, men er tilpasset den enkelte. Holdet er socialt ogsjovt.

Holdet er for dig, som er ny opereret skulder patient og som gerne vil i gang med træning.

Der vil blive lagt individuelle træningsprogrammer, som progredieres løbende. Styrketræningsprogrammet kan være kombineret med stabilitets øvelser og eventuelt bevægeligheds øvelser, funktioneltræning – herunder cirkeltræning, styrketræning samt makkerøvelser alt efter den enkeltes behov.

Formålet med holdet er for nogles vedkommende at komme i gang med træning, for andre at starte op efter en skade.

Holdet træner i træningssalen og bruger maskiner, frie vægte og kabeltræk. Der vil blive udarbejdet et individuelt træningsprogram med fokus på dit problemområde(r).

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test.

Læs mere om fysioterapi


Telefon
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød