Formålet med holdet er at opnå en sund, stærk og velfungerende ryg, som du kan kontrollere i dagligdagens aktiviteter.

Forløb
Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Træningen
Holdet er bygget op omkring fælles opvarmning, som går over i mere krævende stabiliserende øvelser. Forskellige redskaber indgår i træningen.

Funktionsniveauet er fra middel til høj. Der vil altid blive taget udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Under træningen vil der blive fokuseret på stabilitet omkring truncus, korrektion af holdning, kropsbevidsthed, balance, styrketræning, muskulære balance og kontrol af bevægelser.

Praktisk information

Deltagere
Alle med ryg problemer. Er du nyopereret efter diskusprolaps eller har en anden ryglidelse og er kommet over den første fase i dit helingsforløb, så er dette hold noget for dig.

Forløb
Der vil løbende være afgang/tilgang af patienter.

Antal deltagere
Min. 3 pr. hold, max. 12 pr. hold

Pris
Spørg egen læge om mulighed for henvisning til fysioterapi. Egen læge bestemmer dog suverænt, hvorvidt man er berettiget eller ej. Det vil altid være til de gældende priser.


Telefon
Email
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød