Træningen består hovedsageligt af balance og koordinations-træning af hele kroppen. Træningen foregår fælles, men er tilpasset den enkelte. Holdet er socialt ogsjovt.

Forløb
Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Træningen
Funktionsniveauet er fra lavt til mellem.

Praktisk information

Deltagere
Alle med sklerose.

Forløb
Holdet kører løbende med afgang/tilgang af patienter.

Antal deltagere
Min. 3 pr. hold Maks. 12 pr. hold

Tidspunkt
Torsdag kl. 12:00 – 12:55

Fysioterapeut
Sandra Simonsen

Sted
Sal 1-2

Pris
Spørg egen læge om mulighed for henvisning til fysioterapi. Egen læge bestemmer dog suverænt, hvorvidt man er berettiget eller ej. Det vil altid være til de gældende priser. Spørg eventuelt i receptionen efter aktuel prisliste.

Første gang vil patienten altid blive udredt af den fysioterapeut, som har det hold, som patienten skal på.


Telefon
Email
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød