Holdet er for dig, som er nyopereret skulder patient og som gerne vil i gang med træning.

Der startes med en individuel konsultation, inden du starter på holdet, hvor fysioterapeuten vil undersøge din skulder baseret på kliniske test for bevægelighed, stabilitet og styrke. Herudfra laves der en målsætning med træningen og behandling.

Træningen
Der vil blive lagt individuelle træningsprogrammer, som progredieres løbende. Styrketræningsprogrammet kan være kombineret med stabilitetsøvelser og evt. bevægelighedsøvelser alt efter den enkeltes behov.Praktisk information

Deltagere
Alle der har fået en skulder operation. Der vil være mulighed for konditionstræning samt styrketræning, i det omfang den opererede skulder tillader det. Du vil samtidig med holdtræningen være i gang med et individuelt behandlings- og genoptræningsforløb hos en fysioterapeut.

Forløb
Du kan fortsætte på holdet, indtil du er stærk nok til at komme videre til næste skulderhold.

Antal deltagere
Min. 3 pr. hold, max. 8 pr. hold

Pris
Spørg egen læge om mulighed for henvisning til fysioterapi. Egen læge bestemmer dog suverænt, hvorvidt man er berettiget eller ej. Det vil altid være til de gældende priser. Spørg eventuelt i receptionen efter aktuel prisliste.


Telefon
Email
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød