Formålet med holdet er for nogles vedkommende at komme i gang med træning, for andre at starte op efter en skade.

Der startes altid med en individuel konsultation, hvor du har en samtale med fysioterapeuten og bliver undersøgt, dels ved hjælp af spørgeskema og forskellige fysiske test. Herudfra laves der en målsætning med træningen.

Efter 6 uger på holdet har man igen en individuel konsultation med fysioterapeuten hvor der bliver lavet re-test og planlægning af videre forløb.

Træningen
Træningen starter med opvarmning, derefter vil der være øvelser med henblik på stabilitetstræning og balance. Der er fokus på muskelkorsettet og bevidsthed omkring holdning.

Funktionsniveauet vil være fra lavt til mellem.

Praktisk information

Deltagere
Alle med slidgigt, nakkegener, hypermobilitet, Rheumatoid Artrit og nogle ryglidelser.

Forløb
Holdet kører løbende med afgang/tilgang af patienter.

Antal deltagere
Min. 3 pr. hold, max. 8 pr. hold

Pris
Spørg egen læge om mulighed for henvisning til fysioterapi. Egen læge bestemmer dog suverænt, hvorvidt man er berettiget eller ej. Det vil altid være til de gældende priser. Spørg eventuelt i receptionen efter aktuel prisliste.


Telefon
Email
Email
Adresse
FysioDanmark Hillerød • Milnersvej 39 • 3400 Hillerød